Garaldovy stránky
Uživatel:Anonymous
Přihlásit

Nejčtenější články
Seznam ekvivalentů (97297)
Bloodmoon topicy (38878)
Antropomorph (27989)
 

Seznam ekvivalentů Print

Seznam topiců     Ankety
  Weapons  
  Ancient Nordic Pick Axe starověký seveřanský krumpáč
  berserker Silver Axe berserkská stříbrná sekera
  berserker Silver Battleaxe berserkská stříbrná bojová sekera
  berserker Silver Claymore berserkský stříbrný obouručák
  berserker Silver Longsword berserkský stříbrný dlouhý meč
  Blood Axe Krvavá sekera
? Bloodskal Krvavý Skal
? Clanbringer Sjednotitel
  Ebony Arrow of Slaying vražedný ebonitovy šíp
  Elberoth's Saber Elberothova šavle
  Frostgore Mrazivá krev
? Haakon's Lucky Break Haakonovo šťastné zlomení
  Huntsman Axe lovecká sekera
  Huntsman Bolt lovecká šípka
  Huntsman Crossbow lovecká kuše
  Huntsman Longsword lovecký dlouhý meč
  Huntsman Spear lovecký oštěp
  Huntsman War Axe lovecká válečná sekera
  Chitin Arrow chitinový šíp
  Mace of Aevar Stone-Singer palcát Aevara Kamenopěvce
  Nordic Axe of Paralysis seveřanská sekera ochromení
  Nordic Silver Axe seveřanská stříbrná sekera
  Nordic Silver Battleaxe seveřanská stříbrná bojová sekera
  Nordic Silver Claymore seveřanský stříbrný obouručák
  Nordic Silver Dagger seveřanská stříbrná dýka
  Nordic Silver Longsword seveřanský stříbrný dlouhý meč
  Nordic Silver Mace seveřanský stříbrný palcát
  Nordic Silver Shortsword seveřanský stříbrný krátký meč
  Poisoned Arrow otrávený šíp
  Rammekald Rammekald
  Riekling Blade Rieklingska čepel
  Riekling Lance Rieklingsky bodec
  Rusted Riekling Blade Zrezivela Rieklingska čepel
? Seasplitter Mořský Oddělovač
  Severed Nord Leg useknutá seveřanská noha
  Severia's Imperial Shortsword Severiin císařský krátký meč
  Shadowsting Stínobodec
  Silver Arrow stříbrný šíp
  Silver Axe of Paralysis stříbrná sekera ochromení
  Silver Staff of Paralysis stříbrná hůl ochromení
  Silver Sword of Paralysis stříbrný meč ochromení
  Solvistapp Solvistapp
  Spear of the Hunter oštěp Lovce
  Spear of the Snow Prince oštěp Sněžného Prince
? Staff of Carnal Channeling Hůl tělesného vyzařování
  Stalhrim Dagger stalhrimová dýka
  Stalhrim Longsword stalhrimový dlouhý meč
  Stalhrim Longsword of Flame stalhrimový plamenný dlouhý meč
  Stalhrim Mace stalhrimový palcát
  Stalhrim War Axe stalhrimová válečná sekera
  Steel Longbow ocelový dlouhý luk
  Stormfang tesák blesků
? Winterwound Dagger dýka Zimního Zranění
  Wolfender Silver Dagger stříbrná dýka Vlkobijec
? Wolfgiver Silver Dagger stříbrná dýka Vlkodárce
  Race-class  
  Shaman Šaman
  The shaman relies on his mystical powers drawn from his worship of nature and animal spirits. They are known to be able to summon living creatures to fight by their sides, and are proficient with various weapons. Šaman se spoléhá na své mystické síly získané uctíváním přírody a zvířecích duchů. Jsou známí tím, že umí vyvolat zvířata, která pak bojují na jeho straně a také dovednostmi s různými zbraněmi.
  NPC  
? Also-He-Washes Také-On-Myje
  Alvring Whitebeard Alvring Kmet
  Basks-In-The-Sun Ten, jenž se vyhřívá na slunci
  Bathmar Bold-Lute Bathmar Smělá Loutna
  berserker berserk
  berserker Denmother pramatka berserků
  Bronrod the Roarer Bronrod Řvoun
  Captain Falx Carius kapitán Falx Carius
  Captain Roberto Jodoin kapitán Roberto Jodoin
? Confused Lunatic pomatený šílenec
  Engar Ice-Mane Engar Ledová Hříva
  Erich the Unworthy Erik Hanebný
  Erna the Quiet Erna Tichá
? Ettiene of Glenmoril Wyrd Ettiene z Glenmoril Wyrd
? Ettiene of Glenmoril Wyrd Ettiene z Glenmoril Wyrd
? Fallaise of Glenmoril Wyrd Fallaise z Glenmoril Wyrd
? Female Imperial Innocent císařská panna
? Female Nord Innocent seveřanská panna
  Fryse Hag bosorka
  Geilir the Mumbling Geilir Mumlající
  Ghost of Ulfgar the Unending duch Ulfgara Věčného
? Gibbering Lunatic drmolící šílenec
?! Grandfather Frost Děda Mráz
? Grerid Axe-Wife Grerid Sekeromila
  Guard stráž
  Hagrad the Stone Hagrad Kámen
? Horski Tallowhand Horski Mazlavá Ruka
  Hound of Hircine Hircinuv lovecký Pes
  Hroldar the Strange Hroldar Podivín
  Chappy's Test guy Chappyho Testovaci chlápek
  Ice Witch Ledová Čarodějnice
  Insane Wanderer Bláznivý Poutník
? Isobel of Glenmoril Wyrd Isobel z Glenmoril Wyrd
  Kili the Long Kili Čahoun
  Korst Wind-Eye Korst Větrné Oko
  Necromancer's Apprentice Nekromantův učednik
  Olfeigr the Fair Olfeigr Poctivý
  Reaver Plenitel
  Reinhardt Red-Spear Reinhardt Rudý Oštěp
  Rigmor Halfhand Rigmor Půlručka
  Risi Ice-Mane Risi Ledová Hříva
  Rogue Necromancer zlotřilý nekromant
  Rolf Long-Tooth Rolf Dlouhozub
  Sattir the Bold Sattir Smělý
  Sigvatr the Strong Sigvatr Silný
  Skaal Honor Guard skaalská čestná stráž
  Skaal Hunter skaalský lovec
  Skaal Tracker skaalský stopař
  Skjoldr Wolf-Runner Skjoldr Vlčí běžec
  Smuggler pašerák
  Snail-Tail Lenošný ocas
  Snedbrir the Smith Snedbrir Kovář
  Svenja Snow-Song Svenja Sněžná píseň
? Swims-In-Swells Plave ve vlnách
  Tharsten Heart-Fang Tharsten Zrádné Srdce
  Thirsk Worker thirskský dělník
? Thormoor Gray-Wave Thormoor Šedivák
  Ulfgar the Unending Ulfgar Věčný
  Uncle Sweetshare Strýček Nadílka
  Wandering Idiot putující hlupák
? Wandering Lunatic putující šílenec
  Werewolf vlkodlak
  Wind Witch větrná čarodějnice
  Wind-In-His-Hair Vítr ve vlasech
  Miscelaneous  
  A Glowing Key zářící klíč
  Erich the Unworthy's Key klíč Erika Ubohého
  Heart of the Spirit Bear srdce přízračného medvěda
  Key to Gustav's chest Klíč ke Gustavove Truhle
  Key to Gyldenhul klíč k Gyldenhulu
  Lassnr's Well Key Lassnrův klíč ke studni
  Maren House Key klíč k Marenově domu
  Nuncius' key Nunciův klíč
  Oddfrid White-Lip Oddfrid Bílý pysk
  Pirate Captain's Key klíč pirátského kapitána
  Skull of a Skaal Warrior lebka skaalského válečníka
  Skull of Griss the Yellow lebka Grisse Žlutého
  Strange Seeds zvláštní semena
  Totem of Claw and Fang Totem drápu a tesáku
? Waters of Life živá voda
  Magic effects  
  Detect Animal odhal zvíře
  The caster of this effect can detect any entity animated by a spirit; they appear on the map as symbols. This effect includes all classes of monsters. The effect's magnitude is the range in feet from the caster that animals are detected. Vyvolávač tohoto kouzla může odhalit kteroukoliv bytost mající ducha; na mapě se objevují jako symboly. Účinek zahrnuje všechny třídy příšer. Dosah účinku, ve kterém jsou odhalována zvířata je ve stopách od vyvolávače.
  Summon Fabricant Vyvolej pomocníka
  Call Wolf Přivolej Vlka
  Call Bear Přivolej Medvěda
  Summon Bonewolf Vyvolej Kostivlka
  Lights  
  Travel Lantern cestovní lucerna
  Paper Lantern papírová lucerna
  The Watchman's Eye Hlídačovo oko
  Ingredient  
  Pinetear Borovicová Kapka
  Raw Stalhrim Surový stalhrim
  Blood of an Innocent Krev Nevinného
  Snow Wolf Pelt kožešina sněžného vlka
  Snow Bear Pelt kožešina sněžného medvěda
  Heart of the Udyrfrykte srdce Udyrfrykta
  Ripened Belladonna Berries zralé bobule rulíku
  Wolfsbane Petals okvětní lístky vlčího moru
  Holly Berries bobule cesmíny
  Unripened Belladonna Berries nezralé bobule rulíku
  Bear Pelt medvědí kožešina
  Wolf Pelt vlčí kožešina
  Heart of an Innocent Srdce Nevinného
  Heart of the Wolf vlčí srdce
  Heartwood jádrové dřevo
  Bristleback Leather kůže štětináče
  Horker Tusk kel z horkera
  Gravetar tmavý dehet
  Grahl Eyeball bulva Grahla
  Flaming Eye of the Lightkeeper planoucí oko strážce majáku
  Doors  
  A Mystical Gate mystická brána
  Bearskin Covered Entrance vchod zakrytý medvědí kůží
  Bearskin Covered Exit východ zakrytý medvědí kůží
  Door dveře
  Entrance vchod
  Entrance to Castle Karstaag vchod do Karstaagova hradu
  Exit východ
  Gate brána
  Chamber Door dveře komnaty
  Mead Hall Door dveře hodovní síně
  Mine Shaft Door Dvere Dulni Sachty
  Passage to Castle Karstaag chodba do Karstaagova hradu
  Trap Door Poklop
  Wooden Door Drevene Dvere
  Creature  
  Valbrandr draugr valbrandrský draugr
  Draugr Draugr
  Grizzly Bear grizzly
  Plague Bear nakažený medvěd
  Riekling Riekling
  Riekling Raider rieklingský jezdec
  Tusked Bristleback kelnatý štětináč
  Wolf Vlk
  Plague Wolf Nakazeny Vlk
  Karstaag Karstaag
  Hircine Hircine
  Spriggan dryáda
  Dire Frost Atronach strašlivý ledový atronach
  Caenlorn Wolf caenlornský vlk
  Horker Horker
  The Swimmer Plavec
  The Good Beast Zvířecí vtělení dobra
  Draugr Lord Aesliip Aesliip, mocný draugr
  Bonewolf Kostivlk
  Werewolf Vlkodlak
  Snow Bear sněžný medvěd
  Snow Wolf sněžný vlk
  The Udyrfrykte Udyrfrykte
  Spirit Bear přízračný medvěd
  Dulk Dulk
  Krish Krish
  Greater Skeleton Champion Vyssi Kostlivy Rytir
  Draugr Draugr
  Ettiene of Glenmoril Wyrd Ettiene z Glenmoril Wyrd
  Werewolf Innocent nevinný vlkodlak
  Skeleton Pirate Kostlivy Pirat
  Skeleton Pirate Captain Vudce Kostlivych Piratu
  Grahl Grahl
  Deadly Grahl Smrtici Grahl
  Fearsome Grahl Hruzostrasny Grahl
  Riekling Boarmaster rieklingský vůdčí jezdec
  Skeleton berserker kostlivec berserk
  Hircine's Aspect of Guile Hircinovo zosobnění lstivosti
  Hircine's Aspect of Strength Hircinovo zosobnění síly
  Hircine's Aspect of Speed Hircinovo zosobnění rychlosti
  Hircine Hircine
  Skeleton berserker kostlivec berserk
  Lightkeeper Grahl grahlský strážce majáku
  Containers  
  Angria's Corpse Angrianina Mrtvola
  Antonius Nuncius' Closet skříň Antonia Nuncia
  Antonius Nuncius' Desk stůl Antonia Nuncia
  Bag of Winds pytel Větru
  Barrel sud
  Basket košík
  Case of Mead Bedna Medoviny
  Cloth Sack Plateny Pytel
  Corpse Mrtvola
  Crate Bedna
  Cupboard Kredenc
  Dried Belladonna Vysuseny Rulik
  Dried Wolfbane sušený vlčí mor
  Gustav's Chest Gustavova Truhla
  Hollow Treestump Duty Parez
  Hollowed-Out Ice Rock Vykotlana Ledova Skala
  Hollowed-Out Icicle Vykotlany Rampouch
  Holly Bush keř cesmíny
  Chest Truhla
  Chest of Bloodmoon Armor truhla s brněním Krvavého měsíce
  Chest of Bloodmoon Clothes truhla s oblečením Krvavého měsíce
  Chest of Bloodmoon Weapons truhla se zbraněmi Krvavého měsíce
  Chest of Drawers skříň se zásuvkami
  Leather-Sealed Chest Kuzi Obalena Truhla
  Pirate's Chest Piratska Truhla
  Raw Ebony surový ebon
  Ripened Belladonna Zraly Rulik
  Settler's Corpse mrtvola osadníka
  Shipment of Mead zásilka medoviny
  Stalhrim stalhrim
  The Greedy Man's Bag Brasna Chamtiveho Cloveka
  Unripened Belladonna Nezraly Rulik
  Urn Urna
  Wolfsbane vlčí mor
  Wooden Barrel dřevěný sud
  Wooden Chest dřevěná truhla
  Clothing  
  Aesliip's Ring Aesliipův prsten
  Amulet of Infectious Charm Amulet půvabnosti
  BlueDev's Ring of Viewing Prsten sledování Modrého Deva
  Common Pants Proste Kalhoty
  Common Shoes Proste Boty
  Deceit Podvod
  Erna the Quiet's Ring Prsten Erny Tiche
  Glenmoril Witch Robe roucho glenmorilských čarodějnic
  Hircine's Ring Hircinův prsten
  Hunter's Amulet of Speed Lovcuv Amulet Rychlosti
  Hunter's Amulet of Strength Lovcuv Amulet Sily
  Left Glove Leva Rukavice
  Mantle of Woe Roucho utrpení
  Right Glove Prava Rukavice
  Ring of Raven Eye Prsten Havraniho Oka
  Treachery Proradnost
  Whitewalker Belochod
  Cell-interiors  
  Draugr Test Draugr Test
  Fort Frostmoth, Armory Pevnost Frostmoth, Zbrojnice
  Fort Frostmoth, Carius' Chambers Pevnost Frostmoth, Cariovy komnaty
  Fort Frostmoth, Curtain Wall Pevnost Frostmoth, hradní pažení
  Fort Frostmoth, General Quarters Pevnost Frostmoth, ubytovací oddělení
  Fort Frostmoth, General Quarters, Upper Level Pevnost Frostmoth, ubytovací oddělení, horní patro
  Fort Frostmoth, Imperial Cult Shrine Pevnost Frostmoth, Cisarska Svatyne
  Fort Frostmoth, Prison Pevnost Frostmoth, Vezeni
  Fort Frostmoth, Supply Room Pevnost Frostmoth, sklad
  Raven Rock, Abandoned Mine Shaft Krkavčí skála, Opustena Dulni Sachta
  Raven Rock, Afer Flaccus' House Krkavčí skála, dům Afera Flacca
  Raven Rock, Bar Krkavčí skála, Dul
  Raven Rock, Factor's Estate Krkavčí skála, Factorovo Panstvi
  Raven Rock, Garnas Uvalen's House Krkavčí skála, Garnas Uvalenuv Dum
  Raven Rock, Gidar Verothan's House Krkavčí skála, Gidar Verothanuv Dum
  Raven Rock, Gratian Caerellius' House Krkavčí skála, Gratian Caerelliuuv Dum
  Raven Rock, Mine Krkavčí skála, Dul
  Raven Rock, Mine Entrance Krkavčí skála, Vchod do Dolu
  Raven Rock, North Storehouse Krkavčí skála, Severni Skladiste
  Raven Rock, Sabinus Oranius' House Krkavčí skála, Sabinus Oraniuuv Dum
  Raven Rock, Sados Relothan's House Krkavčí skála, Sados Relothanuv Dum
  Raven Rock, Seler Favelnim's House Krkavčí skála, Seler Favelnimuv Dum
  Raven Rock, Smith Krkavčí skála, Kovar
  Raven Rock, South Storehouse Krkavčí skála, Jizni Skladiste
  Raven Rock, SouthEast Storehouse Krkavčí skála, Jihovychodni Skladiste
  Raven Rock, Supply Ship Krkavčí skála, Zasobovaci Lod
  Raven Rock, Trader Krkavčí skála, Obchodnik
  Raven Rock, Uryn Maren's House Krkavčí skála, Uryn Marenuv Dum
  Raven Rock, Vacant House Krkavčí skála, Opusteny Dum
  Skaal Village, Bronrod the Roarer's House Skaalska Vesnice, Dum Bronroda Rvouna
  Skaal Village, Erna the Quiet's House Skaalska Vesnice, Dum Erny Tiche
  Skaal Village, Ice-Mane's Hut Skaalska vesnice, chatrc Ledové hřívy
  Skaal Village, Ingmar's House Skaalska Vesnice, Ingmaruv Dum
  Skaal Village, Lassnr's House Skaalska Vesnice, Lassnruv Dum
  Skaal Village, Rigmor's Hut Skaalska Vesnice, Rigmorova Chatrc
  Skaal Village, Shaman's Hut Skaalska vesnice, šamanova chatrc
  Skaal village, Snedbrir the Smith Skaalska vesnice, Kovar Snedbrir
  Skaal Village, The Blodskaal's House Skaalska Vesnice, Dum Blodskaalu
  Skaal Village, The Greathall Skaalska vesnice, Velká síň
  Solstheim Solstheim
  Solstheim, Aesliip's Lair Solstheim, Aesliipovo Doupe
  Solstheim, Aesliip's Lair, Caverns Solstheim, Aesliipovo Doupe, Jeskyne
  Solstheim, Benkongerike Solstheim, Benkongerike
  Solstheim, Bjorn Solstheim, Bjorn
  Solstheim, Bloodskal Barrow Solstheim, Bloodskalska Mohyla
  Solstheim, Castle Karstaag, Banquet Hall Solstheim, Karstaagův hrad, hodovní síň
  Solstheim, Castle Karstaag, Caverns of Karstaag Solstheim, Karstaagův hrad, jeskyně
  Solstheim, Castle Karstaag, Karstaag's Chambers Solstheim, Karstaagův hrad, Karstaagovy komnaty
  Solstheim, Castle Karstaag, Throne Room Solstheim, Karstaagův hrad, trůnní místnost
  Solstheim, Castle Karstaag, Tower Solstheim, Karstaagův hrad, věž
  Solstheim, Cave of Hidden Music Solstheim, Jeskyne Skryte Hudby
  Solstheim, Caves of Fjalding Solstheim, Jeskyne Fjaldingu
  Solstheim, Chamber of Song Solstheim, Komnata Pisne
  Solstheim, Connorflenge Barrow Solstheim, Mohyla Connorflenge
  Solstheim, Domme Solstheim, Dom
  Solstheim, Eddard Barrow Solstheim, Eddardova Mohyla
  Solstheim, Fjell Solstheim, Fjell
  Solstheim, Frossel Solstheim, Frossel
  Solstheim, Frosselmane Barrow Solstheim, Frosselmanova mohyla
  Solstheim, Frykte Solstheim, Frykte
  Solstheim, Gandrung Caverns Solstheim, Gandrungske Jeskyne
  Solstheim, Geilir the Mumbling's Dwelling Solstheim, Obydli Geilira Mumlajiciho
  Solstheim, Glenschul's Tomb Solstheim, Glenschulova Hrobka
  Solstheim, Gloomy Cave Solstheim, Ponura Jeskyne
  Solstheim, Graring's House Solstheim, Graringuv Dum
  Solstheim, Gronn Solstheim, Gronn
  Solstheim, Gyldenhul Barrow Solstheim, Gyldenhulova Mohyla
  Solstheim, Halls of Penumbra Solstheim, Sine Penumbry
  Solstheim, Himmelhost Barrow Solstheim, Himmelhostova mohyla
  Solstheim, Hrothmund's Barrow Solstheim, Hrothmundova Mohyla
  Solstheim, Jolgeirr Barrow Solstheim, Jolgeirrova mohyla
  Solstheim, Kelsedolk Barrow Solstheim, Kelsedolkova mohyla
  Solstheim, Kjolver's Dwelling Solstheim, Kjolverovo Obydli
  Solstheim, Kolbjorn Barrow Solstheim, Kolbjornova mohyla
  Solstheim, Kolfinna's Dwelling Solstheim, Kolfinnovo Obydli
  Solstheim, Lair of the Udyrfrykte Solstheim, Udyrfryktovo doupě
  Solstheim, Legge Solstheim, Legge
  Solstheim, Lukesturm Barrow Solstheim, Lukesturmova mohyla
  Solstheim, Mortrag Glacier: Entry Solstheim, Mortragsky Ledovec: Vstup
  Solstheim, Mortrag Glacier: Huntsman's Hall Solstheim, Mortragsky Ledovec: Lovcova Sin
  Solstheim, Mortrag Glacier: Inner Ring Solstheim, Mortragsky Ledovec: Vnitrni Okruh
  Solstheim, Mortrag Glacier: Outer Ring Solstheim, Mortragsky Ledovec: Vnejsi Okruh
  Solstheim, Rimhull Solstheim, Rimhull
  Solstheim, Sjobal Solstheim, Sjobal
  Solstheim, Skogsdrake Barrow Solstheim, Skogsdrakova mohyla
  Solstheim, Skygge Solstheim, Skygge
  Solstheim, Solvjord Solstheim, Solvjord
  Solstheim, Stahlman's Gorge Solstheim, Stahlmanova Rokle
  Solstheim, Stormpfund Barrow Solstheim, Stormpfundova mohyla
  Solstheim, Thirsk Solstheim, Thirsk
  Solstheim, Tombs of Skaalara Solstheim, Skaalarske Hrobky
  Solstheim, Ulfgar the Unending's Dwelling Solstheim, obydli Ulfgara Věčného
  Solstheim, Uncle Sweetshare's Workshop Solstheim, dílna Strýčka Nadílky
  Solstheim, Valbrandr Barrow Solstheim, Valbrandrova Mohyla
  Solstheim, Varstaad Caves Solstheim, Varstaadske Jeskyne
  Vor Lair, Chambers of Alta Vor Vorovo doupě, komnaty Alty Vora
  Vor Lair, Interior Vorovo doupě, vnitřek
  Cell-exteriors  
  Solstheim, Gyldenhul Barrow Entrance Solstheim, Vstup do Gyldenhulovy Mohyly
  Skaal Village Skaalska Vesnice
  Solstheim, Lake Fjalding Solstheim, Jezero Fjalding
  Fort Frostmoth Pevnost Frostmoth
  Solstheim, Altar of Thrond Solstheim, Thronduv Oltar
  Solstheim, Brodir Grove Solstheim, Brodirův háj
  Solstheim, Castle Karstaag Solstheim, Karstaagův hrad
  Solstheim, Hrothmund's Bane Solstheim, Hrothmundova Zhouba
  Raven Rock Krkavčí skála
  Solstheim, Mortrag Glacier Solstheim, Mortragsky Ledovec
  Solstheim, Hvitkald Peak Solstheim, kopec Hvitkald
  Solstheim, Thormoor's Watch Solstheim, Thormoorův vrch
  Birthsign region Oblast rodných znamení
  Solstheim, Felsaad Coast Region Solstheim, Felsaadske Pobrezi
  Solstheim, Moesring Mountains Solstheim, Moesringské hory
  Solstheim, Isinfier Plains Solstheim, Isinfierske Planiny
  Solstheim, Hirstaang Forest Solstheim, Hirstaangsky Les
  Solstheim, Brodir Grove Region Solstheim, oblast Brodirova háje
  Thirsk Region Thirskska oblast
  Armor  
  Bear Boots boty z medvěda
  Bear Cuirass kyrys z medvěda
  Bear Left Gauntlet leva rukavice z medvěda
  Bear Right Gauntlet prava rukavice z medvěda
  Bear Greaves chranice nohou z medvěda
  Bear Helmet přilba z medvěda
  Bear Right Pauldron pravý nárameník z medvěda
  Bear Left Pauldron levý nárameník z medvěda
  Wolf Cuirass kyrys z vlka
  Wolf Greaves chrániče nohou z vlka
  Wolf Helmet přilba z vlka
  Wolf Left Gauntlet levá rukavice z vlka
  Wolf Left Pauldron levý nárameník z vlka
  Wolf Right Gauntlet pravá rukavice z vlka
  Wolf Right Pauldron pravý nárameník z vlka
  Ancient Steel Boots starověké železné boty
  Ancient Steel Cuirass starověký železný kyrys
  Ancient Steel Left Gauntlet starověká železná levá rukavice
  Ancient Steel Right Gauntlet Staroveka Zelezna Prava Rukavice
  Ancient Steel Greaves Staroveke Zelezne Chranice nohou
  Ancient Steel Helm Staroveka Zelezna Prilba
  Ancient Steel Left Pauldron Staroveky Zelezny Levy Naramenik
  Ancient Steel Right Pauldron Staroveky Zelezny Pravy Naramenik
  Ancient Steel Tower Shield Staroveka Zelezna Paveza
  Wolf Boots boty z vlka
  Red Colovian Fur Helm červená colovianská kožešinová přílba
  White Colovian Fur Helm Bila Colovianska Kozesinova Prilba
  Riekling Shield Rieklingsky Stit
  Snow Wolf Cuirass kyrys ze sněžného vlka
  Snow Wolf Greaves chrániče nohou ze sněžného vlka
  Snow Wolf Helmet přilba ze sněžného vlka
  Snow Wolf Left Gauntlet levá rukavice ze sněžného vlka
  Snow Wolf Left Pauldron levý nárameník ze sněžného vlka
  Snow Wolf Right Gauntlet pravá rukavice ze sněžného vlka
  Snow Wolf Right Pauldron pravý nárameník ze sněžného vlka
  Snow Bear Boots boty ze sněžného medvěda
  Snow Bear Cuirass kyrys ze sněžného medvěda
  Snow Bear Greaves chrániče nohou ze sněžného medvěda
  Snow Bear Helmet přilba ze sněžného medvěda
  Snow Bear Left Gauntlet levá rukavice ze sněžného medvěda
  Snow Bear Left Pauldron levý nárameník ze sněžného medvěda
  Snow Bear Right Gauntlet pravá rukavice ze sněžného medvěda
  Snow Bear Right Pauldron pravý nárameník ze sněžného medvěda
  Snow Wolf Boots boty ze sněžného vlka
  Helm of Bear Scent přilba medvědího čichu
  Nordic Mail Boots seveřanské boty
  Nordic Mail Cuirass seveřanský kyrys
  Nordic Mail Left Pauldron seveřanský Levy Naramenik
  Nordic Mail Right Pauldron seveřanský Pravy Naramenik
  Nordic Mail Left Gauntlet seveřanská Leva Rukavice
  Nordic Mail Right Gauntlet seveřanská Prava Rukavice
  Nordic Mail Helmet seveřanská Prilba
  Nordic Mail Greaves seveřanské Chranice nohou
  Ice Armor Boots Ledove Boty
  Ice Armor Cuirass Ledovy Kyrys
  Ice Armor Left Gauntlet Ledova Leva Rukavice
  Ice Armor Right Gauntlet Ledova Prava Rukavice
  Ice Armor Greaves Ledove Chranice nohou
  Ice Armor Helmet Ledova Prilba
  Ice Armor Left Pauldron Ledovy Levy Naramenik
  Ice Armor Right Pauldron Ledovy Pravy Naramenik
  Helmet of Bearkind Prilba Medvediho Rodu
  Nordic Mail Shield seveřanský Stit
  Ice Shield Ledovy Stit
  Wolf Shield štít z kůže vlka
  Bear Shield štít z kůže medvěda
  Helm of the Wolf's Heart Prilba Vlciho Srdce
  Paws of the Wolf-Runner Tlapy Vlciho Bezce
  Alchemy  
  Nord Mead seveřanská Medovina
  Activators  
  Aesliip's Barrier Aesliipova Bariera
  Barred Door Zatarasene Dvere
  Barred Trapdoor Zataraseny poklop
  Beast Stone Kámen zvěře
  Bed postel
  Earth Stone Kámen země
  First Tree Prvni Strom
  First Tree Sapling Prvni Stromek
  First Tree Seedling Prvni Stromova Sazenice
  Hollow Stalagmite Duty Stalagmit
  Hrothmund's Axe Hrothmundova sekera
  Ice Wall ledová stěna
  Patch of Fertile Soil Zahon Urodne Pudy
  Rowboat Veslice
  Rubble Sut
  Skull of Griss the Yellow Lebka Grisse Zluteho
  Sound_BM_Ice Sound_BM_Ice
  Sound_Cave_Wind00 Zvuk_Jeskyne_Vitr00
  Stone of Erlendr Erlendruv Kamen
  Stone of Hunroor Hunrooruv Kamen
  Stone of Nikulas Nikulasuv Kamen
  Stone of Ulfgar Ulfgaruv Kamen
  Sun Stone Slunecni Kamen
  Tree Stone Stromovy Kamen
  Water Stone Vodni Kamen
  Werewolf Ice Statue ledová socha vlkodlaka
  Wind Stone Vetrny Kamen
  Spells  
  Brittlewind Pronikavy Vitr
  Call Bear Privolej Medveda
  Call Wolf Privolej Vlka
  Eddard's Wrath Eddarduv Hnev
  Erlendr's Speed Erlendrova Rychlost
  Eye of the Wolf Vlci Oko
  Glenmoril Witch Teleport Teleport glenmorilských čarodějnic
  Hircine Resists1 Hircinovy Odolnosti1
  Hroldar's Death Blast Hroldaruv Smrtici Vybuch
  Hrothmund's Blessing Hrothmundovo Pozehnani
  Hunroor's Agility Hunroorova Hbitost
  Hunter's Venom Lovcova Zast
  Hunter's Wind Lovcuv Vitr
  Icy Blood Ledova Krev
  Immune to Paralysis Imunita vuci Paralyze
  Karstaag Resists1 Karstaagske Odolnosti1
  Nikulas's Personality Nikulasova Osobnost
  Regeneration Regenerace
  Resist Paralysis Odolnost vuci Paralyze
  Sanies Lupinus Sanies Lupinus
  Snow Shield Snezny Stit
  Spirit of the Wolf Vlci Duse
  Summon Bonewolf Vyvolej Kostivlka
  TouchDrain Agility DotekVysati Hbitosti
  Trespasser's Bane Hrisnikova Kletba
  Ulfgar Ghost Duch Ulfgara
  Ulfgar's Death Blast Ulfgaruv Smrtici Vybuch
  Ulfgar's Strength Ulfgarova Sila
  Weak From Bloodlust Slabost z Krveziznivosti
  Werewolf Resistances Vlkodlaci Odolnosti
  Werewolf Transformation Promena ve Vlkodlaka

Diskuze k článku
Autor: Jim, 6. září 2023 12:05:28
Hi there,
Monthly Seo Services - Professional/ Affordable Seo Services
Hire the leading seo marketing company and get your website ranked on search engines. Are you looking to rank your website on search engines? Contact us now to get started - https://digitalpromax.co/lb/ Today!
[reagovat]
Autor: Romeo, 3. srpna 2023 05:39:22
Quick question to ask you... Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That's right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let's discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.83c9da999a4f9f

this message was sent to your website contact form at: garalda.eu
[reagovat]
Autor: Adrian, 27. července 2023 03:43:23
Hi Fashionista,

We hope this email finds you trendy and fabulous as ever! As a valued member of our trendsetting community, we have some incredible news to share with you today.

We're thrilled to announce the grand opening of our brand-new fashion webshop! To celebrate this special milestone, we want to show our appreciation by giving you an exclusive gift: a mind-blowing $750 coupon to indulge in the latest trends and must-have pieces from our collections.

How to claim your $750 coupon:
1. Head over to our link at https://photoscreenshot.com/coupon750
2. Browse through our diverse range of chic and on-trend outfits.
3. Select the fashion items that capture your unique style and add them to your cart.
4. At the checkout, enter the special coupon code: **FASHION750GIFT**
5. Witness the magic unfold as $750 instantly subtracts from your total!

Hurry, though, as this generous offer is only available for a restricted time. Whether you've been eyeing that elegant evening gown or those dapper designer shoes, now is the optimal chance to make your fashion dreams come true!

Our team has curated a collection of the hottest trends and timeless classics to ensure you find pieces that enhance your fashion sense. From glamorous eveningwear to versatile everyday essentials, we've got it all, and our webshop is just a click away!

**Share the love with friends and family:**
We believe great style should be shared, so don't hesitate to spread the word about this amazing coupon giveaway. Let your fashion-savvy friends and family know about the hottest destination for all things chic!

Remember, fashion is an expression of yourself, and we're here to make sure you dazzle brightly in every ensemble you wear. We can't wait to see the jaw-dropping looks you create with this special gift.

Thank you for being a part of our fashion family. Your support means the world to us, and we're excited to embark on this fashion-forward journey together!

Happy shopping and happy styling!

With love and gratitude,
Your Fashion Webshop Team...
[reagovat]
Autor: Marilynn, 27. července 2023 01:06:29
Hi, I'm sending you this message via your contact form on your website at garalda.eu. By reading this message you're living proof that contact form advertising works! Do you want to blast your ad to millions of contact forms? Maybe you prefer a more targeted approach and only want to blast our ad out to websites in certain business categories? Pay just $99 to blast your ad to 1 million contact forms. Volume discounts available. I have more than 35 million contact forms. Let's get the conversation started, contact me via Skype here: live:.cid.83c9da999a4f9f
[reagovat]
Autor: Damaris, 20. června 2023 07:41:14
Do you do contact form blasting to get sales? If you do I can provide you with lists of millions of verified contact forms. If you don't I can show you how I did it on your website contact form just now and it's easy for you to do it too. For details add me on Skype and let's chat, my ID is: live:.cid.7aad4787a72a11d0
[reagovat]
Autor: Johnnie, 16. června 2023 01:32:14
Hi,

Are you looking for a way to generate more leads and sales for your business? I have a solution for you.

This new AI-powered platform that makes it easy to create and track professional ads and social media content. With this REVOLUTIONARY System, you'll be able to reach a targeted audience, track your advertising performance, and optimize your campaigns for better results.

Don't miss out on this opportunity to grow your business.

I'm excited to offer you $500 in Google Ad credit when you sign up for a 7-day free trial to TRY out this AMAZING Sytem. That's right, you can try out this system for FREE for a week and see firsthand how it can benefit your business.

Sign up for here >>> https://bit.ly/adc02

I hope this helps you on your advertising for generating more leads and sales.

Best regards
Atto Smith
89 Rugby Street, TX
98789
==============
Click here to Unsubscribe
https://forms.gle/5zkMayXe7u6G3Bgx5
[reagovat]
Autor: Nicoll, 9. listopadu 2021 04:04:27
certainly like your web-site however you have
to check the spelling on quite a few of your posts. A number of
them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth nevertheless I'll surely come again again.
https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
spedra senza ricetta
[reagovat]
Autor: Gilroy, 3. listopadu 2021 12:43:21
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get
four e-mails with the same comment. Is there any way you
can remove me from that service? Bless you!
https://comprarcialis5mg.org/it/
cialis 5 mg
[reagovat]
Autor: Palumbo, 31. října 2021 04:05:52
Howdy, i read your blog from time to time and i own a
similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.

http://author24.us
автор 24 официальный
[reagovat]
Autor: O'Loghlen, 21. října 2021 04:51:46
I believe everything published made a bunch of sense. But, consider this,
what if you were to create a killer post title? I am not saying your
information is not good., however suppose you
added a post title that grabbed people's attention? I mean blog topic is a
little vanilla. You ought to peek at Yahoo's front
page and watch how they create news headlines to grab people to
click. You might add a related video or a related picture
or two to grab readers interested about everything've got to say.
Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
spedra senza ricetta
[reagovat]

 

Název příspěvku:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Text příspěvku:  
 

Stránka 1/4  [Aktuální] [Novější] [Starší]